Vilnius. 1973 vasario mėnesį Religijų reikalų tarybos įgaliotinį J. Rugienį pakeitė K. Tumėnas.

J. Rugienis, ilgametis KGB darbuotojas, eidamas įgaliotinio pareigas, dažnai elgdavosi čekistiškai: kunigus koliodavo, bardavo, gąsdindavo ir t.t.

Kazimieras Tumėnas yra partinis darbuotojas, istorijos mokslų kandidatas, 1964 m. baigęs Maskvos visuomeninių mokslų akademiją ir po to dirbęs LKP CK lektorių grupės vadovo pareigose.

Šis pasikeitimas Lietuvos Bažnyčiai nieko gero nežada. K. Tumėnas, atrodo, bus taktiškesnis, tačiau kaip ir Rugienis vykdys Bažnyčios griovimo darbą.