Skaudvilė (Tauragės raj.). 1985 m. kovo 4 d. Skaudvilės vidurinės mokyklos direktorius Bružas, pavaduotoja Beiškienė, mokytojai, — Jancevičius, Jancevičienė, Eituvienė, — tardė mokinius, mažesniuosius tiesiog virkdė, kam jie vasario 24 d. dalyvavo gyvojo Rožančiaus perdavime Tauragėje. Kai kuriems mokiniams buvo sumažintas elgesio pažymys.

* * *

Saldutiškis (Utenos raj.). 1985 m. spalio mėnesyje Saldutiškyje buvo laidojamas vietos klebonas kun. Juozapas Masalskis. Prie pat šventoriaus yra vidurinė mokykla. Kad mokiniai pertraukų metu neužeitų į bažnyčią, neišgirstų pamokslų, nepamatytų vyskupo, mokytojai užrakino mokyklos duris: tuomet užrakinti mokiniai iššoko pro langą.

* * *

Bagaslaviškis (Širvintų raj.). 1985 m. lapkričio 1 d. Bagaslaviškio vidurinės mokyklos direktorė Elena Pakalnienė už tai, kad jos sūnus, atostogaudamas pas senelę, Gelvonų bažnyčioje priėmė Sutvirtinimo sakramentą, buvo atleista iš darbo.