Sąrašas Telšių vyskupijos kunigų, nužudytų arba kentėjusių sovietų kalėjimuose ir neįtrauktų į Broniaus Kviklio išleistą knygą "Lietuvos Bažnyčia, Telšių vyskupija, II." (1980, Čikaga):

Tragiškai žuvę 
1941 m. birželio mėnesį:
 

1.  Vaclovas Dambrauskas, kanauninkas, — Kuršėnų klebonas.
2. Jonas Novickis, kanauninkas, — Viekšnių dekanas.
3. Benediktas Vanagas, — Ubiškės klebonas.

2. 

L a g e r i u o s e   k e n t ė j o :

1. Vladas Abromavičius — nuo 1949.III.25 iki 1958.VIII.22.
2. Benediktas Andriuška.
3. Stanislovas Butvyds — nuo 1948.XII.17 iki 1956.III.24.

 4. Brunonas Bagužas — nuo 1949.VII.30 iki 1956.VII.27.
5. Bronislovas Burneikis — nuo 1961 iki 1965.
6. Juozapas Butkus — nuo 1949.II.24 iki 1956.VII.27.
7. Jonas Gaidelionis.
8. Bronislovas Gudmonas — nuo 1949.IX.30 iki 1956.XI.30.
9. Aloyzas Januškaitis.
10. Jonas Jurguds — nuo 1950.I.21 iki 1956.VIII.27.
11. Antanas Kaubrė — nuo 1949.IV.2 iki 1956.V.19.
12. Antanas Krenčius.
13. Jonas Latvis — nuo 1947.1.26 iki 1947.V.11 ir nuo 1948.VIII.12 iki 1955.IV.7.
14. Juozapas Mantvydas — nuo 1951.I.31 iki 1956.X.6.
15. Juozapas Martusevičius nuo 1951.IV.19 iki 1954.XI.16.
16. Aleksandras Narkevičius.
17. Juozapas Olšauskas — nuo 1948.II.28 iki 1956.V.15.
18. Petras Paišys — nuo 1950 m. iki 1956.IV.
19. Antanas Puodžiūnas — nuo 1947 m. iki 1956.VII.9.
20. Stanislovas Pupleigis — nuo 1949 m. iki 1954.XI.19.
21. Stanislovas Rimkus — suimtas 1940 m. ir miręs iš bado lageryje.
22. Juozapas Stasiulis — nuo 1945.VII.18 iki 1953.VII.1.
23. Leonas Šapoka — nuo 1947.IV.4 iki 1956.VII.27.
24. Liudvikas Šarkauskas — nuo 1946.XII.25 iki 1955.VII.12.
25. Konstantinas Šleinius — nuo 1948.III.23 iki 1956.IV.18.
26. Vladas Taškūnas.
27. Justinas Urbanavičius.
28. Stanislovas Vaitelis — nuo 1949.X.9 iki 1955.IX.3.
29. Vincentas Vėlavičius — nuo 1948.V.2 iki 1956.VII.30.
30. Antanas Viskanta — nuo 1948.V.30 iki 1956.XI.18.


Kunigai kuriems buvo atimta teisė dirbti savo pareigose:


1. Valentinas Šikšnys — 1 metams.
2. Adomas Mileris — 1 metams.