N. Sadūnaitei

   Neteko iš arti Tavęs pažinti, Sese,
   Ir nežinau kuo Tau galiu padėt, —
   Bet aš su tais, kurie štai Tavo kovą tęsia,
   Ir trokštu kaip ir Tu — žvaigžde spindėt.

   Nesurištos sunkiom grandinėm mūsų rankos,
    bei jei širdy liepsnoja meilė — ji laisva.
    Mes džiaugiamės, kad šiandien mums kovoti tenka
    Su mūsų Vado — Kristaus Vėliava.

   Ji teikia mums ir ištvermę, ir šviesią viltį,
    Kad veltui mūsų kančios, aukos nepraeis.
    Mes norime kaip tu šią Vėliavą pamilti
    Ir nešti ją net tremtinių keliais!

V. Audronis