Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse,  
Vardan tos Lietuvos  
Vienybė težydi!

AUŠRA 
NR. 19 [59]

1. Gelbėkime save ir savo tautą.

2. Lietuvių kalbos gynimo iniciatyvinės grupės kreipimasis į SNO generalinį sekretorių K. Valdhaimą.

3. Tiesos žiburys (eil.).

4. SOS! SOS! SOS! (Antanas Terleckas turi būti išlaisvintas!).

5. „Patobulinta" carinė priespauda.

6. Istorijos fenomenas.

7. Vladas Kalpokas (Iš partizaninio judėjimo Lietuvoje).

8. Žinios (Įspūdžiai iš pirmojo blaivininkų susitikimo ir kt.).


Lietuva 
1979 m. lapkritys