Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse,  
Vardan tos Lietuvos  
Vienybė težydi!

AUŠRA 
Nr. 27 [67]
MASINIŲ IŠVEŽIMŲ IR BOLŠEVIZMO 
KANKINIŲ ATMINIMUI


Turinys:
1. Kruvinųjų darbų pėdsakai nedyla.
2. Ištraukos iš „Lietuvių archyvo" apie masinį žmonių trėmimą iš Lietuvos 1941 m. („Lietuvių archyvas". Bolševizmo metai. — Studijų biuro leidinys, Kaunas, 1942, T. L, p. 36-37, 46-55. T II., p. 42-47).
3. Knygos „Žemaičių kankiniai" santrauka. („Žemaičių kankiniai". Rainių miškelio tragedija 1941.VI.24-25. — „Žemaičių žemė", Telšiai, 1942.).

Lietuva
1981 m. birželis