„Išvadavo" Vilnių rusai,
Ir . . . nukaro vyrams ūsai —
Nebeliko mėsos, sviesto,
Greit lietuviams bus čia riesta . . . 

Rusas, nors ir kriminalas, 
Vistiek pirmas, o tau — galas! — 
Butus stato, mes jų laukiam, 
Bet „vaduotojai" čia plaukia . . .

Po Ivano ir Nataša,
O po jos Marusia rašo: 
„Ždi! Priedu! Ty vstrečiai!
I kvartiru obeščiai!" 

Jeigu kam tik prieš žodelį — 
KGB išpers tau kailį,
Kad „vaduotojų" nemyli 
Ir, kad mušamas netyli!


Jau vaduoja nuo kalbos,
Kad neliktų Lietuvos!
Kiek ilgai dar šitaip tęsis?
Ką po to „vaduot" jie mesis? 

Jau kaimynai nerimauja — 
Žada vyt besočių gaują. 
Ir mums laikas susiprasti — 
Kelią laisvėn susirasti!

VILNIETĖ

1981 m. liepos 21 d.