Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse,  
Vardan tos Lietuvos  
Vienybė težydi!

AUŠRA 
Nr. 32 [72]

Turinys:
1. Vienybė po Kristaus vėliava.
2. Laisvę žodžiui!
3. Už ką nuteisė Joną Pakucką
4. Musteikos kaimo tragedija
5. Apie lietuvių padėtį Baltarusijos respublikoje. Trečias sąsiuvinis. Vilnius, 1982.
6. Ateistų kalvėje
7. Prievartaujamas jaunimas
8. Maironio mirties 50-mečio minėjimų atgarsiai
9. Nuo nepriklausomybės netekimo iki jos atgavimo (str. pabaiga).

Lietuva 
1982 m. rugpjūtis