Trečiajame LKB Kronikos numeryje yra publikuotas išskirtinės svarbos straipsnis buvo apie KGB veiklą Kauno kunigų seminarijoje nuo 1958 m. iki 1972m.

Religijų reikalų tarybos (RRT) įgaliotinio įstaiga spręsdavo kokiam jaunuolių  skaičiui leisti studijuoti Kunigų seminarijoje ir ruoštis kunigo tarnystei. Šis skaičius pastoviai buvo mažinamas ir septintajame dešimtmetyje jis buvo sumažintas iki penkių kandidatų per metus.

Tuo pačiu metu visi stojantieji buvo verbuojami dirbti KGB kolaborantais. Kaip tai buvo daroma, skaitykite “LKB Kronikos” trečiajame numeryje.

Nepaisant visų sovietinės valdžios pastangų demoralizuoti būsimuosius kunigus, Kauno Kunigų seminarija išleido daug kunigų, kurie labai uoliai tarnavo Dievo tautai.

Tai dar vienas įrodymas, kad Dievas sugeba išvesti Bažnyčią per didžiausias audras, kurios, atrodo, turėjo viską sugriauti.

Tai teikia vilties, kad ir mūsų dienomis Bažnyčia atlaikys visus išbandymus: sekuliarizmo bangą ir  rafinuotą kovą prieš krikščioniškąsias vertybes. Mums tik  reikia padaryti, ką mes galime ir, svarbiausia, būti gerais įrankiais Dievo rankose.