TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS

1979 m. rugsėjo 12 d. 
Nr.22

LTSR KP CK Sekretoriaus pavaduotojui N.K.Dybenkai

Mes norime atkreipti Jūsų dėmesį į vilniečio Viktoro Vasiljevo likimą. Jis gyvena Vilniuje, Kosmonautų prospekte 39-53. TTG Katalikų Komitetas yra gavęs keletą jo pareiškimų, kuriuose jis maldaute maldauja padėti, nes dėl tikėjimo yra persekiojamas jis pats ir jo šeima. Tiesa, mes neturime galimybių patikrinti visų faktų, bet pridėti V.Vasiljevo dokumentai verčia tikėti, kad tai tiesa.

V.Vasiljevas nori labai nedaug-leidimo išvykti į bet kurią kapitalistinę šalį, kur jis galėtų laisvai praktikuoti savo tikėjimą ir nesijaustų diskriminuojamas. V.Vasiljevas nereikalauja iš tarybinės vyriausybės kažko nelegalaus, bet ką jam užtikrina Visuotinė žmogaus teisių deklaracija: „Kiekvienas žmogus turi teisę išvažiuoti iš bet kurios šalies, taip pat ir iš savosios, ir turi teisę grįžti į savo šalį" (13 str., 2 d.).

Mes nesuprantame, kokia nauda tarybinei valstybei iš žmogaus, kuriam gyvenimas čia yra kankynė ir kuris jau yra atsisakęs TSRS pilietybės. Pagal TSRS įstatymo dėl TSRS pilietybės 17 str. V.Vasiljevo atsisakymas TSRS pilietybės gali būti patenkintas, drauge leidžiant jam su šeima išvykti į užsienį.

Mes kreipiamės į Tamstą, CK Sekretoriaus pavaduotojau, nes Jūs vienintelis galite paveikti LTSR vyriausybę leisti Vasiljevų šeimai išvykti į bet kurią jos pasirinktą šalį.

TTG KATALIKŲ KOMITETO nariai kunigai:

Jonas Kauneckas, 
Alfonsas Svarinskas, 
Sigitas Tamkevičius, 
Vincas Vėlavičius, 
Juozas Zdebskis