Tikinčiųjų, teisėms ginti Katalikų Komitetui

Lietuvių tauta skęsta alkoholyje, „vis daugiau parduodama alkoholio, girtavimas plinta" („Mokslas ir gyvenimas", 1978.IX). Prieš 100 metų lietuviai išgerdavo 1 mln. kibirų (MG, 1975. V), o 1976 m. -3,5 mln. kibirų (MG, 1978.1). Per dvejus (1967-1968) metus Lietuvoje išgerta 100 megalitrų degtinės ir vyno. Vienam gyventojui per metus išeina 16,5 1 (MG, 1978.1). 1975 m. vienas Lietuvos gyventojas išleido alkoholiniams gėrimams 162 rub. (MG, 1978.X), o Alytuje -173 rub. („Švyturys", 1975, Nr.23), Širvintų raj. - 18 rub., be alaus („Tarybinis mokytojas", 1978.IX.4). „Iš 3 262 000 Lietuvos gyventojų - 62700 alkoholikų, kuriems reikia gydymo" (iš Kauno instituto dėst. Vegerto paskaitos 1979 m. Birštone). Kas 52 žmogus - alkoholikas.

Į alkoholizmo liūną ypač klimpsta Lietuvos jaunimas; priverstiniam gydymui siunčiami daugiausia jauni žmonės (MG, 1978.IX). „Nebemadinga eiti į šokius blaiviam", - rašė Marcinkevičius („Tarybinis mokytojas", 1978.VIII.25). „Net mergaitės geria" (ten pat). Yra tokių mokytojų, kurie išgerdinėja kartu su mokiniais, nesulaukusiais net 15 metų, aštuonmetėje mokykloje („Tarybinis mokytojas", 1978.X.4). Išgertuvių papročiai pas mus taip giliai įsišakniję, kad praktiškai alkoholizmas lydi žmogų iki mirties („Komjaunimo tiesa", 1978.VIII. 18).

„Kadangi dabartinėje Lietuvoje (prof. dr. Marcinkevičius) iki šiol prieš girtavimą niekas rimtai nekovoja", mes, Lietuvos jaunimas, kreipiamės pagalbos į Tikinčiųjų teisių gynimo Katalikų Komitetą.
Parašai: iš viso 450 įskaitomų parašų