TSRS prokuratūra 
Lietuvos TSR prokuratūra 
1979.08.10 3(3136) 79

Raseinių rajonas, Viduklė, Šaltinio g. 1 
pil. Svarinskui Alfonsui

Pranešame, kad Jūsų pareiškimo nurodyti faktai respublikos prokuratūroje patikrinti.

Nustatyta, kad minimi piliečiai Varėnos raj. liaudies teismo nubausti pagrįstai. Sutinkamai su jų pareiškimais D.Kelmelienė, A.Kelmelis ir V.Narbutaitis nuo tolimesnės bausmės atlikimo buvo atleisti.

Vairuotojas A.Razvinavičius 1979.07.13 d. pagal LTSR BK246str. I d. buvo nuteistas vieneriems metams ir 6 mėn. laisvės atėmimo, o pritaikius BK 46 str. I d., jam paskirtas 3 metų bandomasis laikotarpis.

Tardymo skyriaus prokuroras justicijos patarėjas G.Gutauskas