Didžiai gerbiamasis,

Man tenka maloni pareiga Jums pranešti, kad čia jau yra pasiekęs Jūsų sveikinimo raštas minint Šv. Tėvo 60 metų amžiaus sukaktį.

Šv. Tėvas labai džiaugiasi Jūsų ištikimybės bei atsidavimo pareiškimu Jam kaip šv.Petro įpėdiniui ir su tėviška meile bei palankumu suteikia Jums apaštališkąjį palaiminimą.


Tai pranešdamas reiškiu Jums savo gilios pagarbos jausmus.

Jums atsidavęs Viešpatyje

Achilas Silvestrini


Didžiai gerbiamam 
Alfonsui Svarinskui

Šaltinio g. 1 
Raseinių raj. 
234422 Viduklė (Lietuva)