Msgr Audrys Bačkis 
00120 Citta del Vaticano 
ITALIA

Šventasis Tėve,

Dažnai mus pasiekia vis naujos žinios apie Jūsų Šventenybės meilę ir rūpestį mūsų Tėvyne.

Ir paskutinis apsilankymas Šv.Kazimiero kolegijoje, ir kasdien asmeninėse maldose Lietuvos vardo prisiminimas visus mus, be amžiaus skirtumo, sujaudino iki ašarų. Ir kuo mes nusipelnėm tokios Šventojo Tėvo meilės? Drįstame manyti, kad Dievas įvertino mūsų maldas ir aukas.

Ir Lietuvoje kasdien daugelis meldžiasi už mūsų Popiežių. Šventojo Tėvo nuotraukos, pačių pagamintos, nepaprastai greitai plinta tarp tikinčiųjų. Visuotinės meilės pagrindas: „Popiežius kalba mūsų lūpomis ir širdimi".


Į Jūsų Šventenybės meilę atsakysime dar gilesniu prisirišimu prie Kristaus Bažnyčios.

Lietuva
1981 m. gegužės 23 d.

Kunigai:

Jonas Kauneckas, 
Alfonsas Svarinskas, 
Sigitas Tamkevičius, 
Vincas Vėlavičius,
Juozas Zdebskis.