Msgr Audrys Bačkis 
00120 Citta del Vaticano 
ITALIA

Mylimas Prelate,

Visada su dėmesiu ir viltimi sekame Jūsų darbą Kristaus Bažnyčioje. Ir nepaprastai nudžiugome sužinoję apie paskutinį paaukštinimą Valstybės Sekretoriate.

Dėkojame Dievui už Jūsų darbo įvertinimą, dėkingi Popiežiui Jonui Pauliui II už nuoširdžią meilę Lietuvai, dėkingi ir Jums, Prelate, kad garbingai atstovaujate mūsų Tėvynei krikščionybės centre - Romoje.


Meldžiame Aukščiausiąjį Jums visokeriopos palaimos. Duok, Dieve, kad kardinolo skrybėlė, kuria Popiežius pradžiugino Lietuvą, papuoštų Jūsų galvą.

Lietuva

Kunigai:
Jonas Kauneckas, Alfonsas Svarinskas, Sigitas Tamkevičius, Vincas Vėlavičius, Juozas Zdebskis.