TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS

1981 m. vasario 21 d. 
Nr.45

Lietuvos KP Centro Komitetui

Mes, Tikinčiųjų teisėms ginti Katalikų Komiteto nariai, kreipiamės į Centro Komitetą dėl Petro Cidziko (gyv. Vilniuje, Dailidžių g. 7a) likimo.

Prieš aštuonerius metus Petras Cidzikas prievarta buvo patalpintas į psichiatrinę ligoninę ir ketverius metus, būdamas visai sveikas, buvo luošinamas medikamentais.


1980 m. gruodžio 18 d. už tai, kad atvyko į viešą doc. V.Skuodžio teismo procesą, jam buvo sufabrikuotas kaltinimas - esą įkandęs milicininkui į pirštą. Už tai nubaustas 15 parų arešto. Tarybinis teismas jį baudė kaip sveiką žmogų! Reikia pastebėti, kad toks banalus kaltinimas nieko negali įtikinti. Mes gerai žinome, už kokias „kaltes" žmonės kartais yra baudžiami skiriant parų. Tame pačiame doc. Skuodžio teisme buvo suimta teisiamojo Povilo Pečeliūno sužadėtinė Danutė Kušiūtė ir nubausta 7 paras arešto tik už tai, kad savo sužadėtiniui įteikė gėlių.

Šių metų vasario 9 d. Petras Cidzikas vėl buvo patalpintas į Vilniaus psichiatrinę ligoninę (Vasaros g. 5) ir vėl nežinia kiek laiko bus luošinamas medikamentais. Visi pažįstantys P.Cidziką sutartinai tvirtina, kad jis visiškai sveikas žmogus. Jo patalpinimą į psichiatrinę ligoninę visi tikintieji išsiaiškins kaip eilinį išpuolį prieš tikinčiuosius, nes P.Cidzikas yra tikintis žmogus.

Kam tai naudinga?

TTG KATALIKŲ KOMITETO nariai kunigai:

Leonas Kalinauskas, 
Jonas Kauneckas, 
Algimantas Keina,
Vaclovas Stakėnas,   
Alfonsas Svarinskas, 
Sigitas Tamkevičius, 
Vincas Vėlavičius,
 doc Vytas Skuodis   
(lageryje) 

P.S. Dokumentas Nr.46 neišliko.