TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS

1981 m. vasario 21 d. 
Nr.44

Lietuvos KP CK Pirmajam Sekretoriui P.Griškevičiui

1980 m. liepos mėnesį Jadvyga Stanelytė sėdo Vilniuje į troleibusą ir dingo be žinios. Jos artimieji manė, kad dingusioji yra chuliganų pagrobta, tikriausiai išniekinta ir nužudyta. Po savaitės ieškojimo Jadvyga Stanelytė buvo surasta Lukiškių kalėjime. Kodėl šitaip pasielgė tarybiniai pareigūnai? Juk panašiais metodais elgiasi tik teroristai.

Penkis mėnesius Jadvyga Stanelytė buvo išlaikyta Lukiškių kalėjime, kol buvo užbaigta jos byla. Pagaliau 1980 m. gruodžio 16 d. LTSR Aukščiausiojo Teismo išvažiuojamoji sesija Kelmėje nagrinėjo jos bylą už religinės eisenos iš Tytuvėnų į Šiluvą organizavimą. Jadvygai Stanelytei paskirta pagal Lietuvos TSR BK 199 3 str. aukščiausia bausmė - treji metai laisvės atėmimo, bausmę atliekant bendrojo režimo lageryje. Po teismo Jadvygai Stanelytei nebuvo leista pasimatyti net su artimais giminėmis, nors šitai leidžiama net ypatingai sunkiems nusikaltėliams.


Šiaulių kalėjime ji taip pat negavo pasimatymo neva dėl karantino, o paskui atlikti bausmę buvo išvežta kažkur į Uralą. Jadvygos Stanelytės suėmimo būdas, teismas, į kurį negalėjo patekti jos pažįstami ir draugai, nelauktai griežta bausmė, pagaliau tolimas ir nežmoniškai sunkus etapavimas į bausmės atlikimo vietą (tarsi Lietuvoje nebūtų moterų lagerio!) verčia padaryti kai kurias išvadas:

- administraciniai valdžios pareigūnai gerai žinojo, kad J.Stanelytė yra labai silpnos sveikatos, tad kuo paaiškinti, kad jai buvo sudarytos ypatingai sunkios tardomojo suėmimo ir etapavimo sąlygos?
- ar ne todėl, kad ji iš lagerio visiškai negrįžtų?

Jadvyga Stanelytė nėra nusikaltėlė. Lietuva yra tikinti tauta ir, remiantis prigimtine teise, Tarybų Sąjungos pasirašytais tarptautiniais dokumentais ir net LTSR Konstitucija, tikintieji turi teisę viešai išreikšti savo įsitikinimus maldomis, procesijomis, religinėmis eisenomis ir panašiai. Bausti reikėjo ne J.Stanelytę už religinės eisenos organizavimą, o tuos, kurie, piktnaudžiaudami savo tarnybine padėtimi, panašioms religinėms eisenoms niekada neduoda leidimo.

Jadvyga Stanelytė Lietuvoje yra žinoma kaip labai tauri, aukštos moralinės kultūros ir visų labai gerbiama asmenybė. Kokias tikinčiųjų nuotaikas gali iššaukti susidorojimas su tokiu tauriu ir visų mylimu žmogumi, tikriausiai aiškinti nereikia. Po šio fakto vargu ar tarybinė spauda ir radijas pajėgs įtikinti pasaulį, kad Lietuvoje esanti visiška religijos laisvė. O J.Stanelytei sunkus lageris tikinčių žmonių akyse pelnys kankinės aureolę.

TTG KATALIKŲ KOMITETO nariai kunigai:

Leonas Kalinauskas,
Jonas Kauneckas, 
Algimantas Keina,
Vaclovas Stakėnas,   
Alfonsas Svarinskas,
Sigitas Tamkevičius, 
Vincas Vėlavičius