TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS

1980 m. lapkričio 13 d. 
Nr. 42

LTSR prokurorui
LTSR Aukščiausiojo Teismo pirmininkui

Pranešame, kad patenkintas doc. Vytauto Skuodžio prašymas priimti jį į TTG Katalikų Komitetą ir po visais dokumentais įrašyti jo pavardę.

TTG KATALIKŲ KOMITETO nariai:

Sigitas Tamkevičius, 
Algimantas Keina,
Vaclovas Stakėnas,   
Alfonsas Svarinskas