TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS

Mūsų intelektualų teismo pabaiga bus pirmadienį. Būtų gera, kad visi Komiteto nariai dalyvautų. Verta juos pagerbti!

Dar yra likęs Iešmanto paskutinis žodis ir nuosprendis.

Doc. Vyt. Skuodžiui prokuroras pasiūlė 6 metus griežto režimo ir 3 metus tremties, mokyt. Pečeliūnui -3 metus griežto režimo ir 5 metus tremties, Iešmantui - 4 metus griežto režimo ir 5 metus tremties.

Labai gerai laikėsi visi, doc. Skuodis geriausiai. Gynimesi argumentuotą kalbą sakė 6 val. Daug kartų buvo pertrauktas.


Kun. Sigitas, daugelį dienų išbuvęs Vilniuje ir pajutęs širdžių pulsą, siūlo nuo teismo pradžios doc. Vyt.Skuodį priimti į TTG Katalikų Komitetą. Ir tuomet jis būtų nuteistas kaip Komiteto narys.

Argumentai už priėmimą:

1. Jis katalikas ir savo ištikimybę visiškai įrodė teismo metu. Visi sužavėti jo laikysena.

2. Pasirodė, kad intelektualiai yra gerai pasirengęs. Ateity galės būti gana naudingas. O šiuo metu bus stipri moralinė asmenybė.

3. Pačiam docentui bus moralinė parama ir jo aukos įvertinimas.

N.B. Siūloma kiekvienam parašyti: pritariu ar ne. Jei 2/3 pritars, tada pirmadienį kun. J.Kaunecko vardu bus pasiųsta telegrama ir įteiktas raštas. Taigi kiekvienas teparašo laiškutį su žodžiu „taip" ar „ne" ir įteikia šio laiškučio įteikėjui.

TTG KATALIKŲ KOMITETO nariai kunigai:

Sigitas Tamkevičius, 
Alfonsas Svarinskas, 
Vincas Vėlavičius,
Jonas Kauneckas, 
Vaclovas Stakėnas,   
Algimantas Keina