Dokumento Nr. 14 priedas

Plungės rajono prokurorui

Semenausko Vytauto Petro, Petro s.,
Semenauskienės Teresės Joanos, 
gyv. Plungėje, Statybininkų g. 8

PAREIŠKIMAS

   Mūsų sūnus Vitalijus lanko I-osios vid. mokyklos VII c klasę. Mes esame tikintys ir kartu su vaikais lankome bažnyčią. Vaikai noriai seka mūsų pavyzdžiu. Dažnai parėjęs sūnus iš mokyklos skundžiasi, kad mokiniai ateistai mokykloje jį pašiepia ir diskriminuoja. Klasėje ir koridoriuje neduoda praeiti be pašaipų ir replikų. Panaudoja net fizinę jėgą.


    Sūnus pasakoja:

    - Mane apsupa ratu ir juokiasi, tyčiojasi: „Kunigėli, kunigėli, atleisk nuodėmes" ar panašiai... Dažnai trys dešimtokai komjaunuoliai Kačerginskas, Malakauskas ir Šakinis užpuldinėja, mušasi bei tyčiojasi. Kartą gelbėdamasis nuo jų įbėgau į fizikos kabinetą, bet ir iš čia mane ištempė. Malakauskas ir Šakinis laikė, o Kačerginskas sprigtais į galvą mušė ir šaukė: „Kunigėli, kunigėli, ar beeisi į bažnyčią?" Po to aš kampe ilgai verkiau ir nėjau į pamoką. Kyla klausimas, ar čia ne sadizmas? Be to, Šakinis Arvydas yra mokinių drausmės sektoriaus pirmininkas!

    Š.m. kovo 19 d. aš kartu su sūnumi 8 vai. 30 min. nuėjau į mokyklą patikrinti faktų ir sustatyti minėtų mokinių akistaton.

    Kadangi pirmiausia atėjo direktorius, aš viską jam nuosekliai papasakojau, reikalavau tiesos, kad visus tuos paminėtus mokinius ir mano sūnų susistatytų ir išsiaiškintų, kas kaltas. Pokalbis nesirišo. Direktorius pasakė: „Jūs pati esate religinga ir fanatikė, neteisingai auklėjate sūnų, einate į bažnyčią. Jums reikalinga atimti motinystės teises, atimti sūnų iš mokyklos. Aš pranešiu jūsų darbovietei, kad apsvarstytų dėl neteisingo sūnaus auklėjimo". Aš bandžiau remtis Konstitucija, tačiau man buvo atsakyta, kad aš ją suprantu blogai ir jeigu nenurimsiu, išprašys iš kabineto. Tiktai mano užsispyrimo dėka po valandos vėl turėjau progos kalbėtis su direktoriumi, šį kartą dalyvaujant auklėtojai Kušlienei ir direktoriaus pavaduotojui Gailiui. Rezultatas tas pats, tik buvo nutarta, kad šitokių klausimų, iškilusių tarp vaikų, pedagogai nesvarsto. Kadangi tai įvyko tik dėl blogo auklėjimo, tai reikalinga apskųsti tik mane ir kunigą, kam „vilioja vaikus".

    Mes žinome, kad kiekvienas TSRS pilietis gali išpažinti bet kokią religiją arba jos neišpažinti, bet niekas neturi teisės jam trukdyti ir iš jo tyčiotis. Tai garantuoja mums tarybinė Konstitucija-mūsų šalies įstatymų pagrindas.

    Jeigu direktorius Vitkus laiko save ateistu, tai jis blogas ateistas, šitaip nežinodamas ir kaip vadovas taip grubiai pažeisdamas įstatymus. Kur, anot jo, sąžinės ir laisvės teisė? Kodėl tokia nepakantumo atmosfera tikintiems tėvams ir tikinčiam vaikui? Motina atėjo ginti savo ir savo vaiko teisių, o jis tuo reikalu nenori kalbėti, varo lauk iš kabineto, gąsdindamas atimti motinystės teises. Aišku, kaip jis pasielgtų tuo atveju, jeigu teisybės ieškotų ne motina, o jo vaikas mokinys?

    Už ką motinai reikia atimti motinystės teises? Kodėl direktorius siūlo mums atsiimti sūnų iš mokyklos ir kur jį mums dėti? Nesimokyti? Nejaugi tikintis vaikas negali lankyti mokyklos? Kodėl direktorius Vitkus nuolaidžiauja tokiems jaunuoliams kaip šie trys dešimtokai, kodėl vengia ištirti padėtį? Argi čia nėra nusikalstamų veiksmų?

    Neseniai Plungės senosiose kapinėse buvo išdaužyti paminklai, mokiniai išprievartavo nepilnametę mergaitę; apstoja praeivius prašydami kapeikų, stoviniuoja šaligatviuose iki vėlyvo vakaro, rūko, girtuokliauja, paleistuvauja. Esame įsitikinę, kad viso šito nepadarys tikintis jaunuolis ar jaunuolė, nes tai draudžia Bažnyčios įstatymai. Bažnyčia kovoja už taiką ir meilę tarp visų žmonių, nepaisant net fizinių jų privalumų, neįžeidžiant jų orumo, kovoja už žmonių ir šeimų dorovę.

    Prašome Prokurorą išspręsti tarp mūsų ir mokyklos direktoriaus Vitkaus iškilusį ginčą, uždrausti jo vadovaujamoje mokykloje taip grubiai elgtis su žmonėmis, pažeidinėti įstatymus, kad mūsų sūnus nebūtų diskriminuojamas, o būtų traktuojamas lygiai kaip ir kiti mokiniai, ką jam garantuoja tarybinė Konstitucija.

Apie Jūsų sprendimą prašytume pranešti adresu: 

        Plungė,
        Statybininkų g.8 
        T.Semenauskienei

Plungė, 1979.III.22