TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS

1979 m. balandžio 20 d. 
Nr.14

Lietuvos TSR prokurorui


Mes norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad mūsų respublikos mokyklose yra diskriminuojami tikintys moksleiviai, kas niekaip nesiderina su tarybine Konstitucija ir įstatymais.

Ypatingai prašome susidomėti Plungės I-osios vidurinės mokyklos vadovybe, kuri ne tik neapgynė dėl tikėjimo komjaunuolių skriaudžiamo VIIcklasės mokinio Vitalijaus Semenausko, bet dar pagrasė, jog motinai reikia atimti motinystės teises, o sūnų pašalinti iš mokyklos.

Priedas: Semenauskų pareiškimo Plungės rajono prokurorui nuorašas.

TTG KATALIKŲ KOMITETO nariai kunigai:

Jonas Kauneckas, 
Alfonsas Svarinskas, 
Sigitas Tamkevičius, 
Vincas Vėlavičius, 
Juozas Zdebskis