TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS

 

1979 m. vasario 10 d. 
Nr.11

Lietuvos TSR Prokurorui

Julija Judeikienė, gyvenanti Lazdijų raj., Veisiejuose, Pionierių g. 4-5, kreipėsi į TTG Katalikų Komitetą prašydama apsaugoti jos sūnų Mindaugą Judeikį nuo Lazdijų raj. saugumiečio Algio Gylio šantažavimo. Saugumietis A.Gylys moksleivio Mindaugo akyse šmeižė dorus kunigus ir tikinčiuosius, draudė su jais draugauti, gąsdino kolonija ir vertė tėvams nežinant palaikyti ryšį su saugumo darbuotojais.

1979 metai Jungtinių Tautų paskelbti tarptautiniais vaiko metais, per kuriuos ypač turi būti kovojama už vaikų teises. Apie tai kalbėjo ir TSRS Generalinis Sekretorius L.Brežnevas.


Tamsta Prokurore, Saugumo komiteto pareigūno A.Gylio elgesys su moksleiviu Mindaugu Judeikiu yra grubus prasižengimas elementarioms tėvų ir vaikų teisėms. Joks pareigūnas neturi teisės A.Gylio metodais auklėti jaunimo, juo labiau be tėvų žinios. Tad patvarkykite, kad ne tik A. Gylys, bet ir kiti saugumiečiai darbuotojai gerbtų tiek tėvų, tiek ir vaikų teises.

TTG KATALIKŲ KOMITETO nariai kunigai:

Jonas Kauneckas, 
Alfonsas Svarinskas, 
Sigitas Tamkevičius, 
Vincas Vėlavičius, 
Juozas Zdebskis

Adresas:
35610 Telšiai, 
Pionierių g. 51 
Kun.Jonas Kauneckas