TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS

1979 m. vasario 7 d. 
Nr.10

LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Pirmininkui

1978 m. gruodžio mėn. į TTG Katalikų Komitetą kreipėsi Vilniaus katalikai prašydami užstoti nuteistąjį lietuviškosios Helsinkio grupės narį Viktorą Petkų. Visiškai pritarę pareiškime išdėstytoms mintims, mes, Katalikų Komiteto nariai, dokumentą pasirašėme.

Labai nustebome sužinoję, kad 1979 m. sausio 9 d. kratos metu, kuriai vadovavo milicijos majoras S.Ražinskas, iš Juliaus Sasnausko paimtas aukščiau minėtas dokumentas. Kokia teise milicijos pareigūnai atiminėja LTSR vyriausybei adresuotus dokumentus?

Pasirašiusieji dokumentą elgėsi pagal LTSR Konstitucijos 47 ir 56 straipsnius, leidžiančius kritikuoti ir apskųsti valstybės organų veiksmus. Milicijos pareigūnai, atimdami LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumui adresuotą pareiškimą, nusikalto pagrindiniam įstatymui -LTSR Konstitucijai. Mes pagrįstai būgštaujame, kad Viktoro Petkaus asmeniu suinteresuoti organai nori paimtą dokumentą nuslėpti nuo LTSR vyriausybės, todėl jaučiame pareigą pasiųsti bent dokumento nuorašą, kartu nurodydami, kas po juo pasirašė.

Priedas:
  LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Pirmininkui skirto dokumento tekstas ir pasirašiusiųjų sąrašas.

TTG KATALIKŲ KOMITETO nariai kunigai:
Jonas Kauneckas, 
Alfonsas Svarinskas, 
Sigitas Tamkevičius, 
Vincas Vėlavičius, 
Juozas Zdebskis

Adresas: 235915 Skaudvilė, 
Tauragės g. 17 
Kun. Vincas Vėlavičius

Pareiškimą LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumui dėl Viktoro Petkaus bylos pasirašė:
Lietuvos Helsinkio grupės nariai:
Ona Lukauskaitė-Poškienė, 
Kun. Karolis Garuckas

TTG KATALIKŲ KOMITETO nariai kunigai:

Jonas Kauneckas, 
Alfonsas Svarinskas, 
Sigitas Tamkevičius, 
Vincas Vėlavičius, 
Juozas Zdebskis

Lietuvos kunigai:
V.Bilius, M.Dobrovolskis, Z.Grinevičius, I. Jakutis, V.Jalinskas, V.Jaugelis, B.Laurinavičius, A.Lukošaitis, K.Montvila, P.Našlėnas, KPukėnas, B.Ražukas, V.Stirbys, A.Šeškevičius, K Valančiauskas, S. Valiukėnas

Pasauliečiai lietuviai:

A.Andriukaitis, Aponavičiūtė, V. Bastys, V.Bidlauskas, Bružaitė, B.Burauskaitė, Balkaitis, Balkaitytė, P.Cidzikas, Čekinskytė, Česnauskas, Dapkevičius, I.Gajauskienė, G.Giedraitis, J.Gražys, Grėbliauskas, Grėbliauskienė, Gaudiešius, Gudauskaitė, Gudauskienė, KJurkštas, MJurevičius, Išpavičienė, Jakštas, J.Jonušas, AJonušienė, J.Kazlauskienė, Kėzys, Kučinskas, Laurinskas, L.Lukėnas, A.Makačinas, Masiulionis, K. Matulis, K. Matulionis, J.Meškaitė, S.Nikšienė, A.Narvydas, V.Povilionis, J.Protesevičius, J.Paulauskienė, K. Paulionis, S.Pilipavičius, K.Ragaišis, V.Ramanauskas, A.Raižytė, A.Remėža, J.Sasnauskas, K. Skebėra, J.Stepkevičius, L.Simutis, S.Stankevičius, K.Subačius, O.Stenelytė, Stonys, Šakalys, A.Šeduikis, A.Šeduikienė, J.Šileikis, Z.Širvinskas, L.Šulskienė, A. Terleckas, R. Trachimas, K Trinkūnas, R. Tutkus, Z. Vanagaitė, J. Volungevičius, Valiūnas, Urbonas, Urbonienė, V. Uksienė, A.Žeimys, A.Žilinskas, Žilevičius, Alb. Žilinskas, A.Žukauskas

Pagal žodinį įgaliojimą:
M.Miklus, E. Tarto, E. Ūdas, V.Bogušis, A.Masiulionis, A. Tučkus
44 parašai neįskaitomi