Mielas kun. Alfonsai,

Daug sveikinimų! Tegul Dievas ir toliau Jums duoda energijos. Viena pastabėlė: Jūsų Komiteto vardas - vienas lituanistas atkreipė dėmesį - ar nebūtų gražiau: „Teisėms ginti", o ne Tikinčiųjų teisių gynimo komitetas. Žodžiu sakant, naudininkas su bendratimi.
Dovanokite už šias eilutes.

1979. II. 5

K.K.Garuckas