Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumui

PAREIŠKIMAS


1979 m. sausio mėn. Vilniuje areštuotas Romas Ragaišis - žinomas Lietuvos kovotojas už žmogaus teises. Jis ne kartą yra pasirašęs pareiškimus ir protestus dėl įstatymų pažeidinėjimų, praktikuojamų valdžios organų. Jis viešai pasmerkė B.Gajausko, V.Petkaus, J.Orlovo, A.Ginsburgo areštus. R.Ragaišis visur ir visuomet reikalaudavo tiksliai laikytis įstatymų ir nepažeidinėti elementariausių žmogaus teisių. V.Petkaus teisme R.Ragaišis viešai demaskavo melagingus, sufabrikuotus kaltinimus, inkriminuotus V.Petkui. Už savo visuomeninę veiklą R.Ragaišis buvo persekiojamas. Jam ir jo šeimai atėmė butą ir išregistravo iš Vilniaus.


Dabar R.Ragaišiui iškelta baudžiamoji byla tariamai už neteisėtą akinių taisymą. Jam gresia laisvės atėmimas iki 7 metų. Šių kaltinimų nepagrįstumas akivaizdus. Tai aiškus susidorojimas su vienu iš Lietuvos disidentų. Sužlugus politiniams procesams, valdžios organai dabar bando susidoroti su jiems nepatinkančiais žmonėmis fabrikuodami kriminalines bylas.

Mes reikalaujame nutraukti šią gėdingą bylą ir nedelsiant paleisti Romą Ragaišį.

1979 m. sausis

Helsinkio susitarimų vykdymui remti Lietuvos visuomeninės grupės
nariai:
Ona Lukauskaitė-Poškienė, 
Kun. Karolis Garuckas, 
Kun. Bronius Laurinavičius

Prie Helsinkio susitarimų vykdymui remti Lietuvos visuomeninės grupės protesto prisijungiame:

TTG KATALIKŲ KOMITETO nariai kunigai:

Jonas Kauneckas, 
Alfonsas Svarinskas, 
Sigitas Tamkevičius, 
Vincas Vėlavičius, 
Juozas Zdebskis   

Protestą taip pat pasirašė:
Angelė Ragaišienė, Antanas Terleckas, Albertas Žilinskas, Jonas Volungevičius Vytautas Bastys, Rimas Matulis, Vytautas Varkala, Jonas Protusevičius, Petras Cidzikas, Algimantas Andreika, Gediminas Rickevičius, Vladas Šakalys, Genė Sakalienė, Kęstutis Subačius, Julius Sasnauskas, Angelė Paškauskienė, Zita Vanagaitė, Jonas Trachimas, Jadvyaga Petkevičienė, Irena Gajauskienė, Laima Šulskienė, I.Ruodytė, Zigmas Širvinskas, Arvydas Čekanavičius, Henrikas Sambora, Jonas Petkevičius, Mečislovas Jurevičius, Juozas Šileikis, Leonas Laurinskas, Alvydas Šeduikis, Aldona Šeduikienė, Vytautas Bogušis, Andrius Tučkus, Algirdas Masilionis, Birutė Burauskaitė, Valerijus Smolkinas, Mart Nikius, En Tarto, Erik Udam.