Tarybinėje mokykloje. Tikinčiųjų mokytojų šalinimas ir tikinčiųjų mokinių persekiojimas

Byla Nr. 345

Pareiškimai dėl sovietinių įstatymų pažeidimo neleidžiant praktikuoti tikėjimo, spaudos ir žodžio laisvės

Susidorojimas su kraštotyrininkais 

Kunigams draudžiama vykti į atlaidus

Kunigams neleidžiama sakramentais aprūpinti mirštančiųjų ligoninėse  

Prievolė registruoti šventes ir sudarinėti sutartis