Atviras laiškas Lietuvos KP CK

Tauragnų bažnyčios statyba

Žinios iš vyskupijų

Tarybinėje mokykloje

Žinios iš Tėvynės

Iš „LKB Kronikos" archyvo — A. Šalčio teismas