Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse,  
Vardan tos Lietuvos  
Vienybė težydi!

AUŠRA 
NR. 22 [62]

Turinys:
1. Dar daug galime!
2. Lietuvos Helsinkio grupės Dokumentai: Nr. 22 ir Nr. 23.
3. SOS! SOS! SOS! (Pasimatymai su H. Jaškūnu).
4. Senojo sodo pavasaris. Pirmieji laisvės žingsnių aidai. („Pelenė", 1975 m.).
5. Atviras laiškas sūnui.
6. Lietuviai ir lenkai (Priedas).
7. Lietuvių ir lenkų santykių klausimu (Polemika).
8. Nutautėjame per „mišrias" šeimas.
9. Nūdienės dainelės (eilės).
10. Žinios (R. Kalantos minėjimas. Garbė dūdiečiams ir kt.).

Lietuva 
1980 m. gegužė