• Vladas Lapienis saugumo kalėjime, teismas

    • Belgrado komisijai, tikrinančiai kaip vykdomi 1975 m. pasirašyti Helsinkyje tarptautiniai susitarimai

    • Pareiškimai

    • Žinios iš vyskupijų

    • Paskutinės žinios

    • Nauji pogrindžio leidiniai
 

1977 m. rugpiūčio 26

 
LKB KRONIKA Nr. 29
 
 
Perskaitęs duok kitam! 
Eina nuo 1972 m.