• Apžvalga 1981 m. liepos — rugsėjo mėn.
 „Kiaulių maras" arba kaip KGB trukdė eisena į Šiluva
• Tikinčiojo jaunimo persekiojimas
• Tardymai
• švč. Sakramento išniekinimai
• Iš Vytauto Vaičiūno teismo
• SOS! Kunigų seminarija pavojuje
• Teroras prieš kunigus
• Mūsų kaliniai
• Žinios iš vyskupijų
• Sovietinėje mokykloje
• Bažnyčia sovietinėse respublikose


1981 m. rugsėjo 8 d.

 

LKB KRONIKA Nr. 49

Perskaitęs duok kitam! 
Eina nuo 1972 melų