• Apžvalga — 1981 — XII.

• Kun. Broniaus Laurinavičiaus mirtis ir laidotuvės

• KGB terorizuoja jaunimą

• Mūsų kaliniai

• Ačiū už auką!

• Kodėl Šiluva kelia siaubą valdiškiems bedieviams?

• Jaunimas stato kryžius

• Žinios iš vyskupijų

 Sovietinėje mokykloje

• Nauji pogrindžio leidiniai

Karalaitis šv. Kazimieras — Lietuvos Globėjas, gimė 1458.X.3 Krokuvoje, Vavelio pilyje, mirė 1484.III.4 — Gardino pilyje, Lietuvoje; palaidotas Vilniuje — Lietuvos sostinėje

1981.XII.8.

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA NR. 50

Perskaitęs duok kitam! 
Eina nuo 1972 metų.

Numerį skiriame geram Kristaus kariui ir Lietuviškosios 
Helsinkio grupės nariui, paaukojusiam savo gyvenimą ir 
gyvybę už Bažnyčios ir Tėvynės ateitį,
a.a. kun. Broniui Laurinavičiui.