Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse,
Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi!

AUŠRA 
NR. 11 [51]

NUMERIS SKIRIAMAS BALIUI GAJAUSKUI IR
PETRUI PAULAIČIUI

Numeryje:

1. Partizanų kovos Lietuvoje

2. Propagandos reikšmė ir teorinis pagrindas.


3. Balio Gajausko teismas ir jo atgarsiai. (Tarybinis Linčio teismas, Nuosprendžio nuorašas. Už ką? Mes neišnyksim! Po Belgrado susitikimo).


4. SOS! SOS! SOS! (Petras Paulaitis — 30 metų Gulago salyne. Pareiškimai. Tardymai.


5. Žinios.

Lietuva 

1978 m. gegužis.