V. MYKOLAITIS-PUTINAS

    Iš knygų,
    Nors mokytas didžiai,
    Aš melstis nemoku . . .
    Nei Dievo maldauti, nei Dievui dėkoti
    Parpuolęs ant kelių nemoku.
    Bet esti —
    Bet esti tokių valandų ypatingų, 
    Kada nežinai, nei iš kur, nei dėl ko 
    Užplūsta krūtinę toks lengvas ramumas 
    Ir toks pragiedrėjimas,
    Jog puolęs ant kelių kartoji tų vieną vienintelį žodį: 
    Viešpaties, Viešpatie, Viešpatie . . .

*    *    *