Šiauliai. Šiaulių II internato mokyt. Griškonienė, pagrobusi iš mokinės rankų rožančių, jį sudraskė ir numetė į šiukšlių dėžę.

— Aš turiu 10 pirštų vietoje rožančiaus karoliukų ir visur galiu kalbėti poterius — ir pertraukos metu, ir patale ir kelionėje.

***

 Salos. 1975 gegužės mėnesį Salų aštuonmetės mokyklos tėvų susirinkime mokyt. Mickevičienė skaitė ateistinę paskaitą, kurioje Salų tikinčiuosius vadino tamsybininkais, nekultūringais žmonėmis.

 Direktorius Augulis įrodinėjo, kad religija — didžiausia nesąmonė, todėl tėvams ir draudžiama vesti vaikus į bažnyčią. Direktorius ragino žmones neklausyti klebono ir nevesti vaikų prie Pirmos Komunijos. Direktoriaus Augulio nuomone, Salų klebonas Petras Nykštus gerai žino tarybinius įstatymus, bet juos laužo ir už tai buvo net du kartus baustas. Tokių kunigų nereikią klausyti.

***

Gargždai Vidurinės mokyklos mokytoja Paulauskaitė liepė trečios klasės mokiniams atsakyti į klausimus: ar tiki Dievą, ar lankai bažnyčią, ar eisi išpažinties ir kt.?

 Vienas mokinys pasakė:

 — Jums, mokytoja, dėl to nebus geriau ar aš tikiu į Dievą ar ne.

 Mokytoja išbarė mokinį ir nusivedė pas direktorių, skusdama, kad šis mokinys jos neklausąs. Į direktoriaus klausimus berniukas nieko neatsakė.

***