Šiais metais sukanka 10 metų, kai pasirodė „Einamųjų įvykių kronikos" pirmasis numeris. Per tą laiką ji nusipelnė visų, laisvę ir teisingumą mylinčių, žmonių simpatijas. Lietuvos katalikai yra labai dėkingi „Einamųjų įvykių kronikai", nes ji pastoviai informuodavo pasaulį apie įvykius ir tikinčiųjų teisių pažeidimus Lietuvoje.

Šio garbingo jubiliejaus proga Lietuvos tikintieji meldžia Dievą „EINAMŲJŲ ĮVYKIŲ KRONIKAI" gausios palaimos ir ištvermės nuolatiniuose išbandymuose!

„LKB Kronikos" redakcija