Apaštalo Petro žodžius, kad "Dievo reikia klausyti labiau nei žmonių", teisme pakartojo kun. Juozas Zdebskis, teisiamas už tiesioginių kunigo pareigų atlikimą. 1971 m. vasarą šis kunigas Prienų bažnyčioje grupei vaikų aiškino tikėjimo tiesas ir ruošė juos pirmajai išpažinčiai ir Komunijai. Už šį "nusikaltimą" kunigui Juozui buvo paskirta vienerių metų laisvės atėmimo bausmė. Prieš teismą kunigas atsisakė advokato, motyvuodamas, jei bus nuteistas, dėl to Bažnyčiai nebus jokio nuostolio, o tik nauda. Teismo metu kunigas nesigynė mokęs vaikus, nes, jo žodžiais tariant, tai buvusi jo šventa pareiga. 

"LKB Kronikos" pirmajame numeryje yra patalpinta kruopščiai surinkta medžiaga apie kunigo J.Zdebskio tardymą ir teismą. Išskirtinio dėmesio yra verta kunigo kalba, pasakyta teisme.

Panašūs į kun. Juozą Zdebskį buvo kun. Prosperas Bubnys ir kun. Antanas Šeškevičius SJ, kuriems teismas taip pat atseikėjo po vienerius metus  lagerio vien už tai, kad  mokė vaikus katekizmo.

Šių kunigų ir tikinčiųjų  aukos nenuėjo veltui. Šiandien laisvoje Lietuvoje  tikėjimo dalykai yra dėstomi mokyklose ir net universitetuose.


                                                                                                          *  *  *  

Pastaba: 1. Naujojoje Kronikos svetainėje vieną po kito talpinsime anuomet išėjusius "LKB Kronikos" numerius. Senojoje "LKB Kronikos" svetainėje Kronikos medžiaga buvo talpinama iš "Kronikos Sąjungos" Amerikoje išleistų dešimties tomų ir kai kur  įsivėlė korektūros klaidų. Be to, leidėjai Amerikoje  Kronikos tekstuose pridėjo daug pavadinimų, kurių originale nebuvo. Siekdami autentiškumo, pašalinsime bet kokius intarpus.   

2. Naujai publikuodami Kronikos numerius, kai kuriuos aprašomus įvykius pakomentuosime. Tai darysime Kronikos svetainės rubrikoje: Kronikos pamokos