Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse,  
Vardan tos Lietuvos  
Vienybė težydi!

AUŠRA 
Nr. 34 [74]

Turinys:
1. Pavojingiausia — nematyti pavojaus
2. Maironis — centrinė lietuvių literatūros figūra (Iš užsienio radijo laidų)
3. Visasąjunginė korupcija ir visaliaudinis abejingumas
4. SOS! SOS! SOS! (Grasinama už labdarybę. Kerštas už norą išvykti)
5. Nusižengęs tiesai
6. Kam tarnauja A. Laurinčiuko pjesė
7. Aktyvinamas dvasinis genocidas
8. Vaizdeliai iš tarybinės tikrovės (Nūdienės prekybos formos ir kt.)
9. Keturiasdešimt metų (1904—1944)

Lietuva 
1982 m. gruodis