Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse,
Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi!

AUŠRA 
NR. 7 [47]


 Numeryje:

1. Prie Kryžių kalno

2. Paskutinis birželis (eilės)

3. Kultūrinis palikimas

4. Lietuvių padėtis Baltarusijos TSR (str. pabaiga)

5. Kieno kreivas veidrodis?

6. SOS! SOS! SOS!

7. Žinios

Lietuva 
1977.VIII