• Dėkojame Airijos katalikams

• Kratos ir suėmimai

• Kun. A. Jokūbausko teismas

• Kova už Slabadų koplyčią

• Algimanto Šalčio persekiojimas

• M. Jurevičius — bedarbis

• Kun. Zdebskio gynimas

• Žinios iš vyskupijų

• Tarybinėje mokykloje

LKB KRONIKA NR. 25

Perskaitęs duok kitam! Eina nuo 1972 metų.

1976 m. gruodžio 25 d.