1978.III.26.

 

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA NR.32

Perskaitęs duok kitam! 
Eina nuo 1972 metų.