• Sovietinė valdžia. „LKB Kronika" ir Bažnyčia Lietuvoje:
        a) aktyvių kunigų niekinimas,
        b) „LKB Kronikos kompromitavimas,
        c) kunigų vienybės klausimas,
        d) kontaktai su vakarų pasauliu,
        e) kunigų tarybos,
        f) ar tai politika?
        g) bijoti represijų ar ne?
    • Anilionis vėl „moko" dekanus
    • Kratos, tardymai ir areštai
    • Mūsų kaliniai
    • N. Sadūnaitė laisvėje!
    • TTG Katalikų komiteto dokumentai
    • Žinios iš vyskupijų
    • Tarybinėje mokykloje
    • Bažnyčia sovietinėse respublikose:
        a) Baltarusijoje,
        b) Ukrainoje.
    • Nauji pogrindžio leidiniai

1980 m. liepos 30 d.

LKB KRONIKA Nr. 44

Eina nuo 1972 m. 
Perskaitęs duok kitam!

Numeris skiriamas Nijolei Sadūnaitei, kurią tikinčioji 
Lietuva su džiaugsmu sveikina sugrįžus iš Gulago į 
Tėvynę ir dėkoja už jos meilę, kančią ir auką.