Sergiejus Kovaliovas
Balys Gajauskas 
Viktoras Petkus   
Mečislovas Jurevičius 
Vytautas Vaičiūnas  
Povilas Pečeliūnas 
Gintautas Iešmantas  
Julius Sasnauskas 
Anastazas Janulis
Vytautas Skuodis 
Petras Paulaitis  
Algirdas Statkevičius 
Antanas Terleckas  
Genė Navickaitė 

ir kiti neša nelaisvės pančius, kad tu galėtum laisvai  gyventi ir tikėti!

* * *