Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse,
Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi!

AUŠRA
NR. 10 [50]

Numeryje:

1. Istorinė Lietuvos reikšmė
2. Baimės imperija
3. Ant laisvės aukuro
4. Vienybės ir viešumo!
5. Propagandos reikšmė ir teorinis pagrindas
6. SOS! SOS! SOS!
7. Žinios

Lietuva 
1978 m. kovas