Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse,
Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi!

AUŠRA 
NR. 6 [46]

Numeryje:

1. Pamoko, padrąsina, įpareigoja

2. Lietuvių padėtis Baltarusijos TSR

3. Eksperimentai

4. Veidrodis ar snukis kreivas?

5. Kaltininkai aiškūs

6. Žinios

Lietuva 
1977.V.12