• Italų žurnalistas Lietuvoje

• Religinė „laisvė" Lietuvoje. Kratų audra.

 • Mielagėnų parapijos 1000 tikinčiųjų pareiškimas LTSR Religijų reikalų tarybos įgaliotiniui K. Tumėnui 

 • Rūdiškės kun. K. Molis nubaustas už vaikų tikėjimo tiesų mokymą bažnyčioje

 • Adutiškio klebono B. Laurinavičiaus pareiškimas Religijų tarybos prie TSRS Ministrų tarybos įgaliotiniui Tarasovui

 • Vienuolės atleidžiamos iš darbo

 • KGB organų veikla Kauno kunigų seminarijoje

 • Moksleivių tardymai dėl Kryžių kalno

• Moksleivių tardymai dėl antitarybinių lapelių platinimo ir bažnyčių lankymo

 • Kauno arkivyskupija

 * Panevėžio vyskupija

 • Telšių vyskupija

 * Vilkaviškio vyskupija