Tegul meilė Lietuvos 
            Dega mūsų širdyse, 
            Vardan tos Lietuvos 
            Vienybė težydi!
                    V. Kudirka

AUŠRA NR. 3 [43]


    Numeryje:

    Lietuvos nepriklausomybės netekimo istorinės aplinkybės 

    Lenkinimas ar rusinimas? 

    Tautos nelaimė - alkoholizmas 

    Laiškas į lagerį 

    Kaip gimsta tradicijos?

    Lietuvos valstybinio akademinio operos ir baleto teatro direktoriui Virgilijui Noreikai

    Kaip tarybų valdžia restauruoja istorinius paminklus?

    Antanas Poškus - ne kraštotyrininkas!
 

Lietuva 

1976.VI.15.