• Jo Eminencijai Kardinolui Ž. Vijo, Vatikano valstybės sekretoriui

• Viktoro Petkaus teismas

• Laiškai iš Gulago

• KGB puola kun. A. Svarinską

• Naujoji vaikų subedievinimo ir nutautinimo akcija Lietuvoje

• Žinios iš vyskupijų

• Tarybinėje mokykloje

• Komunistinė dorovė praktikoje

 Katalikai Tarybų Sąjungoje

• Nauji pogrindžio leidiniai

1978.VIII.15.

 

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA NR. 34

Perskaitęs duok kitam! 
Eina nuo 1972 m.