• Šantažas prieš vysk. Julijoną Steponavičių.

• Kun. Leono Mažeikos žudikų teismas.

• Kun. Kastyčio-Jono Matulionio persekiojimas.

• Kun. Antano Gražulio teismas.

• KGB siautėjimas Marijampolėje.

• Rašo Lietuvos kunigai ir tikintieji.

• Tikslas pateisina priemones.

• TTG Katalikų komitete.

• Žinios iš vyskupijų.

• Sovietinėje mokykloje.

• Nauji leidiniai.

Karalienė Elžbieta, šv. Kazimiero motina, pagal Muencheno (Vokietijoje) muziejuje esantį gobeleną
1982 m. kovo 25 d.

LKB KRONIKA Nr. 52

Perskaitęs duok kitam!
Eina nuo 1972 m. kovo 19 d.