• Sąžinė virš įstatymų (kunigų protestai prieš Bažnyčios diskriminaciją)

• T. Karolio Garucko mirtis

• Už tautos blaivumą

• TTG Katalikų Komiteto kreipimasis į Junesko organizaciją

• Atviras laiškas J. E. vysk. J. Steponavičiui

• Žinios iš vyskupijų

• Sovietinėje mokykloje

• Nauji pogrindžio leidiniai

 

1979 m. gegužės 1 d.

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA

Nr. 38

Perskaitęs duok kitam!

Eina nuo 1972 m.