• Kas tai - eilinis smegenų plovimas ar persitvarkymas?

 • Dėkojame!

 • Švenčių atgarsiai

 • Kreipimasis į visus pasaulio geros valios žmones

 • Pareiškimai ir protestai

 • Kratos ir tardymai

 • Mūsų kaliniai 

 • Žinios iš vyskupijų

 • Iš "Kronikos" archyvo

• Sovietinėse respublikose

1987 m. lapkričio 1 d.

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA Nr. 75

Eina nuo 1972 metų! 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink!

Numeris skiriamas 
kun. Jonui-Kąstyčiui Matulioniui, 
po trijų metų kalinimo 
sovietiniame Gulage 
sugrįžusiam į Lietuvą